Nguồn gốc và ý nghĩa trọng đại của Ngày pháp luật Việt Nam 9/11?

Bạn biết gì về nguồn gốc và ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 911
Đánh giá bài viết

Để xã hội phát triển bền vững và luôn đảm bảo quá trình vận hành an toàn; thì “hàng rào” pháp lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Theo đó, hệ thống pháp luật nước ta hiện nay ngày càng được cải cách; hoàn thiện và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Nhằm hỗ trợ cuộc sống con người, hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế – xã hội diễn ra thuận lợi – tốt đẹp. Và như một cách tuyên truyền; đồng thời để nêu rõ vai trò nâng cao nhận thức con người; ngày Pháp luật nước Việt Nam ra đời! Vậy ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra khi nào và ý nghĩa ngày lễ này là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu qua bài viết sau đây!

Bạn có biết nguồn gốc ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Theo quy định được căn cứ dựa trên Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục Pháp luật 2012 và Điều 5 theo Nghị định 28/2013/NĐ-CP: “ Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật), bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Đồng thời, nội dung, hình thức và trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật cũng được tiến hành theo đúng như quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 28/2013/NĐ-CP. 

Theo đó, ngày 9 – 11 hàng năm cũng là cột mốc ghi dấu ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Đây chính là bản Hiến pháp thể hiện rõ được tinh thần và tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng; quản lý Nhà nước pháp pháp quyền Của dân – Do dân – Vì dân!

Nguồn gốc của ngày Phâp luật Việt Nam

Tìm hiểu ngày Pháp luật Việt Nam là ngày nào?

Như đã đề cập, ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định là ngày 9/11 hàng năm (từ năm 2013). 

Trong ngày lễ này sẽ diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền và phổ biến luật pháp. Cùng mục tiêu hướng đến giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; tôn vinh Hiến Pháp cho toàn thể người dân. Đồng thời đây cũng là thời điểm giúp con người hiểu rõ hơn vai trò; nâng cao lý tưởng thực thi pháp luật trong các các động sinh hoạt; hoạt động quản lý nhà nước; quản lý xã hội. Góp phần xây dựng nên quốc gia Dân chủ – Công bằng – Văn minh!

Ngày pháp luật

Ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam là gì?

Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 ra đời nhằm tạo bước tiến mới cho công tác tuyên truyền; phổ biến và giáo dục pháp luật. Tạo điều kiện và hỗ trợ mọi cá nhân, tổ chức biết đến và sử dụng pháp luật như một phương tiện, công cụ; từ đó bảo vệ được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bản thân, Nhà nước và toàn xã hội. 

Thông qua bài tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 2021 nói riêng; các cá nhân, tổ chức sẽ cùng một lần nhìn lại những gì đã đạt được; và những hạn chế trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật suốt thời gian qua. Đưa ra những đánh giá về những hoạt động quy phạm pháp luật; hiệu quả của hệ thống pháp luật được thực thi trong đời sống xã hội. Từ đó có những đề xuất thay đổi nhằm hoàn thiện; nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp hơn. 

Ngày pháp luật nước ta cũng mang tính giáo dục sâu sắc; với mục tiêu hướng mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng có ý thức và trách nhiệm hơn với từng hành vi; thái độ xử sự pháp luật một cách đúng đắn. Cũng như đề cao quyền, trách nhiệm nghĩa vụ của con người trong việc học tập; tìm hiểu và chấp hành đúng mọi quy định được pháp luật ban hành. Nâng cao ý thức và củng cố niềm tin vào pháp luật; từng bước xây dựng và kiến tạo nên các giá trị văn hóa – pháp lý trong đời sống. 

Thêm vào đó, đây còn là dịp để vận động, khuyến khích và kêu gọi toàn dân đồng lòng dựng xây và hoàn thiện Nhà nước. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc; hành động vì một quốc gia giàu đẹp, dân chủ hơn. Chính vì vậy, có thể xem ý nghĩa ngày lễ này là vô cùng nhân văn và mang tính xã hội sâu sắc!

Ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam là gì?

Tổng kết

Mong rằng qua bài viết trên, bạn đã biết được ngày pháp luật Việt Nam diễn ra khi nào; cũng như hiểu được ý nghĩa ngày lễ này. Đây được coi là cột mốc sắc son có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đồng. Nhắc nhở người dân có ý thức tôn trọng pháp luật không không chỉ trong bất cứ khoảnh khắc nào. Mà ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc. Luôn chấp hành Hiến pháp và thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật”!

Các bài viết về luật đất đai:

Những điều cần biết về sổ đỏ và sổ hồng

Đất không được cấp sổ đỏ tại Việt Nam là những loại đất nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.